مجموعه فروشگاه های محترم “لیدیز هوم” که در زمینه ارائه کالای خواب عروس فعالیت دارند، برای طراحی یک لوگو و آرم حرفه ای که در خور شان و مقام آن مجموعه باشد، به تیم تبلیغات “نی نوا” مراجعه کردند.

گروه مشاوران نی نوا پس از مطالعه و بررسی نیازها و گستره کاری  آن مجموعه، این لوگو را پیشنهاد کردند که مورد استقبال و تایید فروشگاه های زنجیره ای لیدیز هوم شد.

لیدیز هوم به معنی خانه لیدی یا خانه بانو می باشد، از این رو برای طراحی آرم تجاری لیدیز هوم، از نماد خانه استفاده شد که به صورت عیان در بالای لوگو جلوه نمایی می کند، اما این نماد با شمایلی از روبان دیده می شود، چرا که جنس کاری گروه تولیدی و فروشگاه های لیدیز هوم، پارچه و تزئینات فاخر کالای خواب و جهیزیه عروس می باشد.

طراحی لوگو لیدیز هوم
طراحی لوگو لیدیز هوم توسط تبلیغات نی نوا

از این رو وجود یک روبان که در تمام طرح دور می زند، زنانه بودن مخاطب را فریاد می کشد و به عیان گویای جنس فعالیت لیدیز هوم است.

ادامه روبان که گویی از پشت کلمات لیدیز هوم پیچیده و در پایین دوباره قابل رویت است، به این خاطر است که کالای خواب از دو بخش کلی تشکیل شده، زیر انداز و رو انداز، این روبان نیز چنین است. بخشی در بالا و بخشی در پایین.

روبانی که در بالاست نمادی از رو انداز و روبانی که پایین است نمادی از زیر انداز و تشک می باشد.

کلمات لیدیز هوم که به صورت خوشنویسی انگلیسی استفاده شده، به صورت متعارف برای صنایع نساجی و کالاهای لوکس منزل مرسوم است.

از این رو برای نگارش کلمه لیدیز هوم از چنین رسم الخطی استفاده شده است.

بازدید از سایر لوگوهای طراحی شده توسط دپارتمان طراحی تبلیغات نی نوا