دبیر خانه جشنواره ادبی آشیان که در زمینه برگزاری مسابقات نویسندگی فعالیت دارد، برای تعالی اهداف خود تصمیم به طراحی آرم و لوگو شایسته‌یی گرفت.

تیم طراحی تبلیغات نی نوا پس ازبررسی اهداف و و محور های جشنواره، لوگوی پیش رو را طراحی کردند.

دبیر خانه ادبی آشیان قصد داشت با برگزاری جشنواره و فراخوان آثار ادبی، تالیف آثار با موضوع امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) را در سطح جوانان موج سازی کرده و توسط مخاطبینِ خود تولید محتوا نماید.

از همین رو تیم ایده پردازی و طراحی نی نوا، بر آن شد تا لوگویی با مضامین مرتبط و گویا طراحی کند.

به طور کلی در این آرم یک پرنده دیده میشود، که در حال بازگشت به آشیانه خود است.

همچنین یک حرف نون(ن) دیده میشود که نمادی از آشیانه آن پرنده و همچنین آخرین حرف از کلمه آشیان می باشد.

از طرفی دیگر یک قلم در این طرح گنجانده شده است، که نمادی از موضوع جشنواره(نویسندگی) خواهد بود.

طراحی لوگو جشنواره ادبی آشیان
طراحی لوگو جشنواره ادبی آشیان توسط تبلیغات نی نوا

وجود حرف نون و شاکله قلم، یادآور آیه شریفه نون و القلم از سوره قلم میباشد.

نیز حرف نون(ن) در اینجا نمادی از نگارش و نوشتن است.

همچنین در وسط این طرح، یک حرف الف وجود دارد که نمایانگر اولین حرف از کلمه آشیان است و این حرف الف با بخش فوقانی این طرح تبدیل به کاراکتر «آ» شده است تا حرف «آ» نمایان تر باشد.

در مضامین سیمبولیسم میتوان یادآور شد، که حرف نون(ن) به عنوان یک دایره تلقی میشود. در مفهوم نگاری گرافیک، وقتی میخواهیم یک اجتماع یا تشکل را تداعی کنیم، از یک دایره دور آن استفاده میکنیم، به عنوان نمادی از یک تشکل یا اجتماع. که در اینجا این تشکل خودِ دبیر خانه است، که قرار است عده ای از جوانان مستعد در زمینه نویسندگی را شناسایی نماید.

بیرون زدن پر قلم از این اجتماع و دایره نیز در تثبیت همین عنوان کمک میکند، زیرا جشنواره قصد دارد با شناسایی جوانان مستعد در زمینه نگارش، این جوانان مستعد را نه‌تنها شناسایی کرده و آنها را رشد دهد، بلکه در سطح اجتماع آنها را شناسا و معرفی نماید.

از آنجایی که جشنواره ادبی آشیان در زمینه فراخوان آثار ادبیات فارسی تمرکز دارد، عناصر اصل تشکیل دهنده آرم و لوگوی پیش رو از حروف فارسی تشکیل شده است.    

به طور کلی مفاهیم و مضامین زیر در این لوگو به چشم میخورد:

نگارش وتالیفات ادبی

آشیانه

قلم

پرنده ای که در حال برگشت به آشیانه است

قلمی که درحال حفاظت شدن است

اجتماع و تشکلی که در زمینه های ادبی فعالیت دارد

بازدید از سایر لوگوهای طراحی شده توسط دپارتمان طراحی تبلیغات نی نوا

طراحی لوگو چشنواره ادبی آشیان
طراحی لوگو جشنواره ادبی آشیان توسط تبلیغات نی نوا