گروه فنی مهندسی شرکت ایمن موج ثامن در زمینه سیستم های نظارتی، حفاظتی و امنیتی فعالیت دارد.

طراحی لوگو شرکت ایمن موج ثامن
طراحی لوگو شرکت ایمن موج ثامن توسط تبلیغات نی نوا

IMS یا ایمن موج ثامن، برای تعالی اهداف خود برآن شد تا لوگویی طراحی کند. پس با گروه “تبلیغات طراحی نی نوا” همراه شد.

استفاده از سه خط در کنار حرف ام(M) یا بالای حرف اس(S)، نمادی از وایرلس(Wireless) بودن یا شبکه های بیسیم است که جزء تخصص ها و فعالیت های این برند است.

حروف IMS بصورت درهم تنیده و نگاتیو طراحی شده و سعی شده حداکثر انسجام و خلاصه نویسی را دارا باشد. در واقع سعی شده از حداقل خطوط استفاده شود.

نماد سازی لوگو IMS در کنار دوربین با این طرحی که در زیر مشاهده میکنید برای تاکید بیشتر برروی سیستم های حفاظتی و نظارتی است.

طراحی لوگو شرکت ایمن موج ثامن
طراحی لوگو شرکت ایمن موج ثامن توسط تبلیغات نی نوا

شیب بودن لوگو به سمت راست، نماد روبه رشد بودن، تعالی، پویایی و متحرک بودن است که این مجموعه، لاجرم باید مطالعات بروزی داشته باشد زیرا سیستم های حفاظتی و نظارتی به سرعت درحال رشد و ارتقاء هستند. از این رو لوگو طوری طراحی شده است که نمادی از بروز بودن و علمی بودن مجموعه را برساند.

استفاده از خطوط ریز شکسته و زاویه دار همراه با خطوط خمیده بیانگر این است که در عین حال که از منطق و نظام مهندسی برخوردار است، دارای انعطاف و بینش فراگیر و روبه جلو نیز، است.

به طور کلی این لوگو مضامین زیر را در بر دارد:

رو به رشد بودن

تعالی

پویایی

صلابت

اطمینان

بروز بودن

مدرنیته

منعطف بودن

و مضامینی از این قبیل.

بازدید از سایر لوگوهای طراحی شده توسط دپارتمان طراحی تبلیغات نی نوا

طراحی لوگو شرکت ایمن موج ثامن
طراحی لوگو شرکت ایمن موج ثامن توسط تبلیغات نی نوا