طراحی لوگوی شرکت ستاره پلمیس
طراحی لوگوی شرکت ستاره پلمیس توسط تبلیغات نی نوا
طراحی لوگوی شرکت ستاره پلمیس
طراحی لوگوی شرکت ستاره پلمیس توسط تبلیغات نی نوا

شرکت ستاره پلمیس در زمینه صادرات و واردات بصورت حرفه ای و جهانی فعالیت میکند و همچنین در تمامی قاره ها نمایندگی فعال دارد.

بازدید از سایر لوگوهای طراحی شده توسط دپارتمان طراحی تبلیغات نی نوا

طراحی لوگوی شرکت ستاره پلمیس
طراحی لوگوی شرکت ستاره پلمیس توسط تبلیغات نی نوا