شرکت مرکز تجارتی ایمان که در زمینه بازرگانی، صادرات، واردات و ترخیص کالا بصورت بین المللی فعالیت دارد، برای طراحی لوگو در شان و در خور، برآن شد تا برای خود یک لوگو و آرم حرفه ای طراحی کند. از این رو با تیم طراحی تبلیغات “نی نوا” همراه شد.

در طراحی کلی این لوگو سه دایره وجود دارد که این دایره ها حیطه کاری این مجموعه محترم را نشان میدهد.

یکی از دایره ها نمادی از صادرات است، دیگری نمادی از واردات و آخرین دایره نمادی از ترخیص است.

درواقع این سه دایره، نمادی از سه قاره آسیا، اروپا و امریکا است که حیطه فعالیت شرکت ایمان تریدینگ سنتر (Iman Trading Center) را مشخص میکند. زیرا این شرکت بزرگ، در تمام این سه قاره نمایدگی فعال دارد.

طراحی لوگو شرکت صادرات ایمان
طراحی لوگو شرکت صادرات ایمان توسط تبلیغات نی نوا

استفاده از رنگ آبی برای صادرات و واردات متداول و مرسوم است.

همچنین رنگ آبی نمادی از صداقت، خلوص و موفقیت این شرکت محترم میباشد.

همینطور سه فلش به سه دایرهء طراحی شده در لوگو متصل هستند. فلش رو به بالا نمادی از  صادرات ، فلش روبه پایین نمادی از واردات و فلش مورب نمادی از ترخیص و کمک به سایر زنجیره تولید است، که به دانش و تجربه شرکت ایمان تریدینگ سنتر در زمینه صادرات و واردات و ترخیص کالا از گمرک نیاز دارند.

نهایتا میتوان اینطور جمع بندی کرد که این لوگو در بر دارنده مضامین زیر است:

خلوص

مدرنیته

صداقت

موفقیت

حرفه ای بودن

فعالیت جهانی

و…

بازدید از سایر لوگوهای طراحی شده توسط دپارتمان طراحی تبلیغات نی نوا

طراحی لوگو شرکت صادرات ایمان
طراحی لوگو شرکت صادرات ایمان توسط تبلیغات نی نوا