رستوران های زنجیره‌ای تاتلی در زمینه تولید و عرضه غذا های با کیفیت خانگی فعالیت دارند.

بازدید از سایر لوگوهای طراحی شده توسط دپارتمان طراحی تبلیغات نی نوا

طراحی لوگوی رستوران تاتلی
طراحی لوگوی رستوران تاتلی توسط تبلیغات نی نوا