گروه تولیدی نگین شهر که در زمینه تولید انواع ترشی و مربا فعالیت دارد، برای طراحی لوگویی شایسته به دفتر تبلیغات طراحی نی نوا مراجعه کرد.

در طراحی این لوگو و این کاراکتر، از نخود استفاده شده است. زیرا نخود نمادی از سلامت و سلامتی است و بیانگر بهداشتی و سالم بودن محصولات این مجموعه محترم میباشد.

طراحی لوگو محصولات غذایی نگین شهر
طراحی لوگو محصولات غذایی نگین شهر توسط تبلیغات نی نوا

استفاده از رنگ های زرد و قرمز در این طرح بصورت متداول و متعارف، برای محصولات خوراکی و غذایی مرسوم است و باعث افزایش اشتها میشود.

شاد، مهربان و خنده‌رو بودن، و لبخند زدناین کاراکتر بازهم تاکیید بیشتر روی بحث سلامت میباشد.

طراحی این کاراکتر برای تبلیغات و تیزر های انیمیشنی بسیار مفید و کارآمد است.

شادی و مهربانی

به طور کلی این آرم و نشانه که توسط تیم طراحی تبلیغات نی نوا ایده پردازی و طراحی شده ، نماد و بیانگر مضامین زیر می باشد:

پویایی

سلامت و سلامتی

بهداشت

صلابت

محصولات غذایی

مثلا همین کاراکتر میتواند جان پیدا کند، صحبت کند و شحصیت پردازی شود تا این نخود تبدیل به نماد و برندی برای شرکت نگین شهر بشود.

بازدید از سایر لوگوهای طراحی شده توسط دپارتمان طراحی تبلیغات نی نوا

طراحی لوگو محصولات غذایی نگین شهر
طراحی لوگو محصولات غذایی نگین شهر توسط تبلیغات نی نوا